Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

INTEGRACE KVALIT

30. 6. 2021

20210630_143359.jpg                                                                                  příspěvek 07/2021

Na začátek bych ráda předeslala, že již mnoho let putuji i ve svém vnitřním světě, uvědomuji si souvislosti, hledám smysl v situacích, které se mi dějí … Žiji, mám velice zajímavé přátele, ráda čtu, i navštěvuji semináře osobního a spirituálního rozvoje. Zhruba šest let pracuji s biorezonančním přístrojem Bicom, který umožňuje vytestovat a následně harmonizovat energetické přebytky, deficity, nerovnováhy a bloky na různých úrovních našich systémů. Tyto úrovně můžeme rozdělit na fyzickou, energetickou, mentální, psychickou, emocionální, vegetativní a spirituální. Jsou spolu provázané a pokud se nám podaří blok uvolnit na úrovni, kde je jeho kořen, stává se biorezonační působení účinnější.

Věřím na princip vlastní zodpovědnosti a rozhodně se nepovažuji za žádného „spasitele“. Svým způsobem lidem ukazuji, co možná sami nevidí, podporuji proudění energie a stávám se tím součástí vesmírných impulzů. Popis vstupního testování a harmonizace jsem popsala v tomto příspěvku praxe - zkrácená verze

Mnoho lidí, kteří za mnou chodí je rádo, když si můžou biorezonanční testování a působení ukotvit svojí vlastní iniciativou, někteří z nich mají své osvědčené postupy, někteří vítají když je seznámím s těmi svými.

Již nějaký čas používám práci se záměrem a práci s emocemi, nazývanou „proces zcelování“ (kterou jsem si sama prošla). V roce 2021 k tomu přibylo ještě „5 primárních emočních zranění“. „integrace kvalit“, vědomí „posvátných smluv“ a směrování pozornosti k „potěšení“. (Podtržené, někdy zelené texty v tomto odstavci jsou odkazy k samostatným článkům o jednotlivých tématech. Po aktualizaci nejsou některé možná funkční, každopádně tyto příspěvky najdete jako mozaiku i s o brázky pod textem na úvodní straně.)

„Integrace kvalit“ ke mně přicházela skrze několik fází. Je součástí intenzivního období transformace, které přišlo, když jsme se začala v loňském roce seznamovat. Můžete jej použít tak jak jej popisuji, nebo Vás může inspirovat k nějakému vlastnímu „technologickému postupu“ se kterým se více ztotožníte.

Princip spočívá v tom, že si nejprve uvědomím, která kvalita je v mém případě v nerovnováze, v přebytku, v nedostatku a následně provádím skrze integraci její přijetí a vyrovnání. Zjistit jaké kvality mám v nerovnováze se mi většinou povede skrze zrcadlení s dalšími lidmi a situacemi. Někdy i u sebe využívám biorezonančního testování, a následnou harmonizaci, kterou podpořím vizualizací „integrace kvalit“.

Zrcadlení bych Vám přiblížila tak, že buď s nějakým člověkem zažiji situaci, která mě vyhodí z rovnováhy, naštve, dráždí, zraní, oslabí, nebo si uvědomím, že mě člověk něčím inspiruje, přitahuje, oslovuje … když si tento stav uvědomím, ponořím se do svého vnitřního světa a snažím se si zvědomit o jakou kvalitu se jedná.  „Co je TO, co mě irituje“, „Co je TO, co mě přitahuje?“, „Co to o mě říká?“, „Co mi to způsobuje v mém životě?“, "Je to nahodilý jev, nebo je mi povědomí z minulosti?", „Jaký je můj vztah k dané kvalitě?“, Vnímám u ní nějakou nerovnováhu? Pokud ano, tak jakou?“ … Zrdcadlení někdy přijdou spontánně ve chvílích intenzivních prožitků, někdy doplynou s odstupem ve stavu uvolnění, netlačím na ně, jsem otevřená jejich vyjevení a osvědčilo se mi si je zapisovat.

„Integrace kvalit“ jako taková vychází z osobního prožitku, který ke mně přišel ve stavu zamilovanosti smíchaného se zoufalstvím. Seděla jsem na gauči a myslela na muže, ze kterého jsem byla zároveň okouzlená i rozčarovaná. Byla jsem schopná jeho energii načítat i když jsme byli vzdáleni stovky kilometrů. To energetické spojení bylo oboustranné a oba jsme jej označovali za tak intimní, že intimnější už být nemohlo. Tak tam sedím na gauči, jsem ve stavu uvolnění, bytí, meditativního spočinutí, vnímám sebe, vnímám jeho a najednou mám pocit rozšíření, zjemění, moje tělo se stalo množstvím plynoucích, plovoucích částí, mezi kterými byl volný prostor, do kterého vstoupila jeho esence, čímž se naše energie prolnuly.  Byl to nádherný, naplňující prožitek jednoty. Byla jsem láskou, ve svobodě, pulzující a moje následná reakce byla velkorysá, nesobecká … byl to stav naplnění, spočinutí, blaženosti, plného klidu. Nejprve jsem tento intenzivní vjem nechápala, byl na úrovni prožitku, na úrovni bytí. Později jsem ho vyhodnotila jako Otisk sjednocení. Následovalo pár týdnů provázených emocionálními turbulencemi, potenciál přitažlivosti mezi mnou a tím mužem se vytratil a otisk sjednocení zůstal jako nadosobní zkušenost. Stal se mou součástí a mohla jsem se k němu vracet. Netušila jsem, že pro mě bude mít nějaký zásadní význam.

Kvality, které jsem nejprve nazývala esencemi a někdy i léky, mě provázejí již pár let. Začínala jsem s  „obecnými pojmy“ typu síla, láska a sebe láska, rovnováha, důvěra, hranice, sebe hodnota, svoboda, vděčnost …  Osobně i v poradně jsem je někdy využívala. Nicméně to, co se stalo je, že došlo ke kvalitativnímu posunu od navnímání k procítění, od mentálního uchopení k jejich prožití. Je to cesta, posuny přišly samovolně s tím, jak jsem se otvírala, pracovala na sobě, nořila víc do hloubky. Neměla jsem nějakou časovou osu, plán, harmonogram, kdy bych měla něco z těchto "pochopení" zvládnout. Díky knížkám a některým spřízněným duším jsem sice tušila, že tak jako každý slyšíme jiné škály zvuků, tak vnímáme na různých úrovních, ale byla jsem v pohodě s tím, jak jsem to měla, jelikož posuny ve vědomí vnímám jako „něco co se nevymyslí“, něco, co se stane v pravý čas. Tím jsem chtěla říct, že je jedno na jaké úrovni vnímání a prožívání se nyní nacházíte, a nemá cenu se tlačit, tam kde jste je to správně.

(Pro dokreslení sem vložím jeden můj FB příspěvek z listopadu 2020: Také to znáte? Jsou určitá slova, nebo věty které slýcháváte od lidí kterých si vážíte, které vnímáte jako moudré ..., nebo čtete v knížkách a těm co o nich mluví připadají tak samozřejmé, že se skoro stydíte, že to nejste schopni uchopit jako oni. Je to pro Vás takové trochu fantazy, ale protože si jich vážíte, tak jim věříte, že to, o čem mluví existuje. A pak se jednou stane, že se "koncept" stane součástí Vaší reality, prostě to prožijete, procítíte a vy z toho máte velikou radost. Někdo tomu říká Aha moment. Poslední z těchto mých hlubokých uvědomění bylo letos v létě, měla jsem krásný týden "pro sebe“, přejížděla jsem z jedné "akcičky" na druhou, a právě v autě jsem cítila, prožila spojení slov "Já jsem", které jsem léta slýchala na ženských kruzích, které provázela Kalyani Sofie Sarras. Prožít "Já jsem" i když je to tak obyčejné, protože přeci všichni jsme, byl nádherný, naplňující zážitek, a tak nějak jsme dnes měla chuť se s Vámi o něj podělit, jelikož věřím, že bohatý vnitřní svět, pokora, světlo, víra ... v životě pomáhají. Jsem vděčná za vše, co k němu vedlo ...)
  
Posun při „práci s kvalitami“ nastal, když mi došlo, že muži, se kterými se potkávám přinášejí určité kvality, které mi něco zrcadlí, že každý z nich má NĚCO, co mě oslovuje, co se mi líbí, co mě přitahuje, k čemu vzhlížím, co je zajímavé a NĚCO, co se mi tak úplně nelíbí, něco, z čeho mám třeba i strach, něco, co probouzí mé komplexy. První mě trkly kvality jako tvořivost, síla, stabilita, moudrost, živost, hravost, úspěch, radost z tvoření, víceúrovňovost, čistota, štědrost, spojení s přírodou, zemitost spojená s živočišností, duchovnost, jasnost … začala jsem si je zapisovat … později jsem začala věnovat více pozornosti i těm kvalitám jako jsou netrpělivost, puntičkářství, netolerance, odpojení, ješitnost, uzavřenost, schopnost vyvíjet tlak, chuť ovládat, zanedbanost, nepřiměřené opotřebení, strnulost, nedostupnost, pocit nadřazenosti, tíha  … a tak to ve mně pracovalo. Uvědomuji si, že jsem střídavě věnovala pozornost jedné, nebo druhé straně spektra, někdy víc tomu, čemu jsem otevřená, co mě přitahuje, někdy víc tomu, co bych raději vytěsnila, později jsem jednotlivé kvality začala párovat, zapisovala jsem co mi přicházelo, až se mi začala skládat různá schémata, která ke mně promlouvají a na základě mého vnímání mi pomáhají chápat mě samou. Když uchopím nějaké schéma, jsem schopná s ním dále "pracovat".

První kvalita, kterou mě napadlo zainegrovat byl „třpyt prázdna“. Byla jsem v té chvíli fyzicky oslabená a říkala si co by mi mohlo pomoci při obnovení síly, pročištění, povznesení, napadl mě "třpyt prázdna" který znám díky mému "propojení" s duchovní průvodkyní Kalyani. Uvolnila jsem se, rozprostřela, navnímala ten prázdný prostor mezi mými částmi a nechala do něj proudit energii třpytu prázdna. Byl to naplňující, úlevný zážitek. Tento postup sjednocení jsem později žačala používat i na další už více zemité kvality u kterých jsem v sobě vnímala nerovnováhu. Mým záměrem bylo na začátku „jen“ přijetí dané kvality a později mi došlo, že mi jde jak o její přijetí, tak o vyrovnání ve vztahu s dalšími kvalitami, se kterými je propojená. Když se rozhodnu nějakou kvalitu integrovat, tak nejprve věnuji pozornost jejímu výběru, její identifikaci, abych se nespojovala jen tak s něčím.

Při biorezonanci testuji nerovnováhy, ladím je a většinou si s lidmi povídám. Když v nedávné době vyplynuly situace, kdy by bylo možné použít integraci nějaké kvality, začala jsem lidem popisovat jak to dělám sama u sebe. A přestože ke mě chodí většina lidí, kteří znají mnoho "svépomocných postupů a metod" tak jsem se setkala s velice pozitivími zpětnými vazbami, i proto jsem se rozhodla o integraci kvalit napsat. Vnímám i to, že se mi díky zformování myšlenek uvolnilo místo v hlavě, že se mi díky němu utřídily některé pojmy. Tak doufám, že to bude k užitku i někomu z Vás, můžete se sem k textu vracet dokud Vám bude mít co zděli. Sama mám některé texty a videa ke kterým se vracím a opakuji si je dokud si jejich použití nezautomatizuji, dokud si je nezažiji. Stává se mi i, že si myslím, že mám něco zažitého, zpracovaného a ono to pak přijde zpátky v jiné formě, někdy na jiné úrovni a já se s pokorou vracím, abych to již zpracovávané téme uviděla a zpracovala nově.

Abyste měli jasnější představu, tak se tu s Vámi podělím o některé kvailty a myšlenková schémata (některá z nich jsou přepsaná z mých zápisků, které jsou na fotce pod básničkou). Moje schémata mohou být diametrálně odlišná od Vašich schémat, proto je prosím neberte jako nějaké univerzální pravdy, spíše je můžete použít jako inspiraci, vodítka, která Vás povedou k sobě samým, ve kterých se odrazí Vaše témata a životní zkušenost. Navíc je vše proces, který dále plyne, někdy do šířky, někdy do hloubky a někdy i do jiných směrů.

Počáteční párování:
zklamání – očekávání
rozčarování – okouzlení
smutek – radost – lítost
pocit viny – odpuštění (více než "já jsem" být nemůžu) - milost
opuštěnost – spojení
nestabilita – nejistota – rovnováha
rozhozenost – usebrání se
zmatek – jasnost
odmítnutí – přijetí
blízkost – vzdálenost

Po práci s těmito kvalitami a stavy jsem napsala báseň "Já jsem", která mi pomohla přijmout polarity, které mi v minulosti způsobovaly vnitřní rozpor.

Já jsem

Jsem proudem energie, která dokáže strhnout, podpořit, konejšit, odmítat, provokovat, svádět, milovat, zklidňovat, rozvracet, inspirovat, tvořit, přijímat  ….

Jsem hrou protikladů, ve které se občas ztrácím.

Potkávají se ve mně hloubka s povrchností, aktivita s pohodlností, serióznost s hravostí, triumfy i selhání, jasnost se zmateností, vznešenost s přízemností, odolnost se zranitelností, síla se slabostí, štědrost s lakotou, angažovanost s odtažitostí …

Jsem svá, mnohost je jedním z mých atributů. A jak to jde, se přijímám a miluji ve své pestrosti.

Ráda se nořím do třpytu prázdna, kde jsem prostým bytím …

Pulzuji, žiji, zářím, tančím, plynu, tvořím, prožívám, mám své touhy …

Jsem kněžka, bohyně, žena, cácorka, divoženka …

20210630_143109.jpgNásledná schémata, vyplynula návazně když jsem někým „řešila“ otevřenou posvátnou smlouvu, nebo vztahové záležitosti, a něco z naší interakce se mě dotklo, začala jsem se sebe ptát na různé otázky. Například, když jsem nebyla schopná toho člověka pustit a nechat jít svou cestou tak jsem se ptala „Co po tom člověku chci?“ „Co mi doplňoval, co je ta kvalita, která mi teď chybí?“. Když mě na něm něco znepokojovalo, dráždilo, odpuzovalo tak jsem se ptala „Co mě nenechává v klidu?“ „Co mi vadí?““ Do jaké míry bych tuto kvalitu našla v sobě?“ „Co mi to zrcadlí?“  Když mě odmítal „Jaké moje kvality ho vzdalovaly?“ „Jaký je můj vztah k těmto kvalitám v sobě?“ „Jsem s jejich stavem v pohodě, nebo bych připustila, že by se mi hodilo nějaké vyrovnání?“ Když mě něco přitahovalo, nebo fascinovalo „Proč mě to přitahuje?“, „Chybí mi tyto kvality? Je možné, že je mám v sobě a nevidím je ?“ …. otázky mi pomáhají uvědomit si jaké kvailty jsou mými současnými tématy, když mi přijdou odpovědi "provedu" jejich integraci, což je způsob, jak si je "zakomponuji do systému" tak, abych byla celistvější, vyrovnanější. Píši v minulm čase, to však neznamená, že je tento proces ukončený. 

Integrace kvalit vykrystalizovala z mé životní zkušenosti, přinesl ji osobní prožitek a určitě je ovlivněna i mou terapeutickou praxí a mnoha knihami, semináři a přátelskými setkáními. Není to činnost, kterou bych plánovala, prostě když se mi přihodí situace, která mě provází do mé hloubky, tak si zapíši slova, nebo souvislosti. Když jsou na papíře, tak se jaksi samovolně doplňují a samy sebou na mě působí.

Když se mi kvality začaly shlukovat do schémat, tak to vypadá následně, někdy pracuji s celým schématem a někdy si vyberu jen jednu z kvalit, kterou následně integruji.

- přijetí – důvěra – uvolnění – otevřenost – přijímání (přijetí umožňuje přijímání)
- celistvost – pulzující přítomnost, naplněná sama sebou - nepotřebuje, nevztahuje se k něčemu, září, je spolu pro bytí spolu ne z potřeby,, ne aby zaplnila „díry“
- vyrovnanost – nuda – nenuda – pulzující přítomnost – vnitřní klid – stabilita - strnulost
- lze být v důvěře a zároveň přijímat nejistotu
- touha po svobodě – nutkání manipulovat,  svoboda - připoutanost – závislost - potřebnost
- emoční turbulence nahoru a dolu - láska – klid za emocemi
- integrace kvalit – vyrovnání toho co přebývá s tím co chybí
- easy going (bezstarostnost, pohodovost, lehkost bytí, užívání si, uvolněnost) – braní to příliš vážně, komplikovanost
- open minded  (otevřenost) – strnulost, ne flexibilita
- průchodnost (stav proudění, bez odporu) - odpor – stažení – neproudění
- obrana - strach - odmítání - strnulost - stagnace
- vědomé ukončení může vést k pochopení, uvolnění do bodu 0 ze kterého může vzniknout něco nového

Každé z těchto schémat bych mohla dále rozvíjet. Pokd Vás některé oslovilo, zkuste se na něj naladit a uvidíte kam povede vaše vnitní cesta.

V rámci svého osobního a spirituálního rozvoje ráda kombinuji osobní navnímaný prožitek, čtení knih, které mě osloví, setkávání se spřízněnými dušemi, semináře vedené průvodci a osobní konzultace u lidí, kterých si vážím. Proto jsem před pár týdny absolvovala velice silný rituál spojení se ženskou silou, klínem, odevzdáním zátěží a přijetím síly z ženské rodové linie... Přinesl mi další stupeň uvnitřnění, napojení se na svůj klín a přijetí mé živosti. Tam také vznikla  má intuitivní kresba KLÍNA (obrázek na začátlu tohoto příspěvku). Vše co "pro sebe" dělám se sčítá. 

Symboly: čas od času si „jen tak“ kreslím a napadne mě nějaký symbol, který v sobě má něco, co na začátku třeba ani nemusím chápat, jedním z mých oblíbených symbolů je ležatá osmička s tečkou uprostřed ze které roste srdce, připomíná mi kvalitu lásky, umožňující vidět různé polarity v jejich propojenosti. Dále pak již zmiňovaná intuitivní kresba mého klína, která je pro mě oživující, uzemňující, pulzující...  Na "klín" navazuje můj další obrázek zvaný Integrace, kde je uzemňující trojúhelník směrovaný rohem dolu doplněný o povznášející trojúhelník směřující špičkou nahoru, tak aby se doplňovala ženská a mužská polarita, v jejich průniku je srdce, dole je kruh symbolizující uzemění, nahoře je symbol nekonečna pro povznesení a kolem je energetická, žlutozlaté záře - dohromady to je jiná forma vyjádření Já jsem. 
received_761006867916543.jpegKorálky a jiné "silové předměty" - pro podporu integrace kvalit (a to ještě nebyl celý proces integrace kvalit usazený) jsem si kolem svých narozenin nechala vytvořit z minerálů 3 osobní náramky a jednu málu. Při zadávání jsem udala pouze velikosti a kvality, které mají symbolizovat. Byla to důvěra, láska, integrace a "Já jsem".
Jinak již dlouhá léta mám určité předměty, které ke mě během života přišly a nějakým způsobem ke mě promlouvají, mám je spojené s konkrétními kvalitami (ty většinou zjistím až když přijde správná chvíle skrze nějaký vhled) a používám je v situacích, kdy si mě přivolají, vozím si je na cesty, účastní se se mnou seminářů, důležitých události ... Někdy to jsou ženské ozdoby, někdy sošky, někdy obrazy ... 

 

20210702_131706_resized.jpgLabyrint na začátku prázdnin (21) jsem u Koněpruských jeskyní našla labyrint, pokud se s ním už někdy setkáte, tak víte jak jej použít. Znám je již více než 20 let, ráda jsem jeden z nich procházela na svých toulkách po Vyšehradě, byl namalován na parkovisšti (bohužel loni o vánocích jsem zjistila že je jeho zančná část zamalována). Když do něj člověk vchází, tak si uvědomí své přání, záměr a ten drží po dobu své chůze do středu, ve středu může chvíli spočinout a poděkovat všem podporujícím silám a pak se vydá na cestu ze středu zpět. U koněpruských jeskyní byla i spirála, tu jsem procházela poprvé a bylo zajímavé vnímat její podporu.

Usebrání se: S kvalitami většinou pracuji, když je to potřeba, "když to na mě přijde", mám impulz, mám čas a trochu kliduNicméně většinou po ránu, když Dan spí, nebo je u svého taťky a já mám prostor pro sebe, provádím to, čemu říkám usebrání se, spočívám v bytí, v klidu a nechávám přijít co přijít může, často to jsou nějaké, nápady, vnuknutí, vhledy a ty pak používám ve svém životě. 

Posledními čtyřmi odstavci jsem chtěla naznačit, že jsou různé formy a prostředky, které máme při práci s kvalitami k dispozici. Každý člověk si může najít své postupy tak, aby mu vyhovovaly, říkám tomu přirozená spiritualita.

Je možné, že se časem dostanu za vše co zde nyní popisuji, do stavu božského plynutí, ukotvená v třpytu prázdna, nicméně v této době je to tak jak jsem popsala. 

 


PODĚKOVÁNÍ

Kalyani Sofie Sarras - za Světlo ženy, Setkávání vizionářek, mnoho osobních prožitků, "třpyt prázna" a pestrá hluboká uvědomění, která mi někdy docházejí po letech ...

John Hawken - za setkání se stíny v průběhu ročního Tentrického výcviku, za pozníní Gabi, za hluboké prožitky na pouti po stopách Máří Magdaleny v jižní Francii a na "těhotenském" šamamském putování po magických místech v Cornwelu ...

Zdenka Miarková - za společnou tvorbu, sdílení, tvojí sílu a umění odpovídat na mé všetečné otázky. Za tvé vhledy, zemitost, přirozenost. Za uchopení důležitosti kvality Svobodné vůle ...

Nicolai Balkow - za provedení procesem scelování - práce s emocema

Blanka Sudíková - vodní šamanka - za to, že v rámci Plaváčka vytváří léta prostředí kde jsem  mohla s Danem plynout, sžívat se s vodou a potkávat zajímavé lidi a nedávno za spoluprovázení s Lucií Groverovou na semináři proKLIÍNání.

Mnoho BICOM školitelů v oblasti biorezonance.

knihy (Vadim Zeland - ovlivňování reality, Osho, Miguel Ruiz, Deepak Chopra ... ),  online a i na živo Jiří Ledvinka (např rozhovor Dobré rady pro všechny časy), Teal Swan, online a knihy Mama Gena ... 

rozmanití přátelé se kterými jsme si skvělými ukázkami lidské pestrosti a originality ....

Doplnění 05/2023

V posledních 2 letech mě výrazně ovlivnilo i několik školitelů biorezonance od nás i ze zahrančí, včetně pana Adamiše, který se více zabývá duchovní složkou biorezonančního působení. Předestřel přede mě mnohem širší vnímání úrovní na kterých vznilá a projevuje se a může "léčit" to, čemu ve výsledku říkáme nemoc.  

Pro můj osobní posun prožitkové semináře kvantry, které vedl Tomáš Michal a mohla jsem se tam dotýkat témat masek, bytí ve své síle, archetypu Královny, uvidění vesmírné podpory, proudění, bolesti, hravosti.

Čistící kurz - práce s emocema Be true Moniky Webster a jejího týmu. Kde jsem uvolnila několik dílčích a jedno mé veliké životní téma, kterým byl z jistého důvodu "strach z mužů". 

Také již zmiňovaný Jiří Ledvinka. Některé části jeho přednášky Dobrá rady pro všechny časy (tu o vztazích která je cca v 46 minutě a trvá do 15 minut) jsem viděla určitě více než 50x, jeho slova mi dodávala klid, když jsemhopotřebovala. A tedy viděla jsem i další jeho videa, 2x navštívila besedu, kde byl osobně a vždy se tam zeptala na jednu otázku.

V této době (jaro 23)  jsem viděla ještě 2, nebo 3 čerstvá videa s paní Polrajchovou, která podle mě skvěle povídá o svém prožitku pobývání v božství a zmiňuje i svou práci s Bicomem. Mimochodem prvně jsem ji viděla přednášet před 6 lety, kdy nás - Bicom terapeuty školila na téma, kterým si sama prošla. Což je to možnost biorezonanční podpory při nádorových onemocněních.

V přijetí myšlenky, že je vše dobré, že vše je jak má být, mi na jaře 2023 pomohlo 6 starých videí Staré Křečany s paní Ivou Adamcovou. Není to tak úplně jednoduché poslouchání a za sebe vím, že jsme k němu musela dozrát. Před zhruba 10 lety jsem byla na její přednášce a tehdy to nebylo nic pro mě. Tak když mi letos na jaře brácha doporučil velikonoční speciál - rozhovor s panem Lukavcem z FB Zákony bohatstvía já v prvním okamžiku mávla rukou, že jako nezájem, že to není pro mě, že to znám. Nicméně mi to nedalo a rozhodla jsem se jejímu pojetí skutečnosti dát druhou šanci. Koukla na ten rozhovor, který trval necelou hodinku a ups, najednou jsme jí rozumněla a mohla jsem se vrátit k těm starým nahrávkám a něco z nich načerpat.

..................................

Rozšířené poděkování mým zdrojům je v samostatném příspěvku. Rozšíření je v tom, že zahrnuje i mé starší zdroje poznání. 
A stejně důležité je i poděkování lidem, které potkávám ve své praxi, které jsem psala v období pandemie.  

.................................

Mnoho z toho, co začlo jako "integrace" kvalit, vyústilo do zamyšlení Mise "Já jsem", které je možné si jak přečíst u mě na webu, tak poslechnout ve formě podcastů na Spotify. https://www.revitalizacni-centrum.cz/clanky/mise--ja-jsem-/