Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

5 primárních emočních zranění

Toto není typický příspěvek ke stažemí, ale protože o něm chci dát zmínku na FB, tak ho sem přesouvám ze zákaznické neveřejné rubriky.

ROZPRACOVANÝ PŘÍSPĚVEK rozšířený 21.3.21

Téma emocí jsem začala více řešit někdy před 13ti lety. Asi je pochopitelné, že můj prvotní zájem o práci s emocemi byl čistě osobního charakteru, během let se u mě opakovaly zraňující zkušenosti a já měla pocit, že se vyskytuji v jakémsi začarovaném kruhu a chtěla jsem se z něj dostat ven.

Pozoruji, že to není jednorázová akce, je to proces, kdy se postupně po vrstvách (jako když se loupe cibule) dostáváme do určitých situací, které nás přivádějí k určitým tématů, ty jsme pak schopni podle  určitého stupně našeho vývoje uvidět, zpracovat a pak se jde dál. 

20210309_073433.jpg Krom jiného jsem před pár lety prošla "procesem scelování" , kterým mě provedl Nicolai Balkow. Pozornost, kterou mi při svém sezení věnoval spolu s přijetím mých pocitů byly nádherně léčivé, úlevné, nabíjející a přinesli mi novou úroveň cítění lásky k sobě. Jsem mu za to velice vděčná. Od té doby si pro sebe aplikuji proces scelování. Ptám se sama sebe : Jak se cítíš? a následně promlouvám jak k sobě tak ke svému vnitřnímu dítěti, své zraněné, nebo bouřící se části ... Používm například následující věty a ujštění: Jsem tu s tebou. Je v pořádku se takto cítit. Chápu tě. Jsi v pořádku. Přijímám tě taková jaká jsi. ... ( píši to tu velice zjednodušeně, pokud vás práce s emocemi láká, tak vřele doporučuji knihu autorky procesu scelování  Teal Swan, která se jmenuje Návrat k sobě, případně některá její videa)

Práce s emocemi pro mě měla tak zásadní význam, dokonce jsem se hlásila na kurz jeho autorky, ale pro velký zájem lidí z celého světa jsem se tam nedostala. Později, když nám před 2mi lety přišla od Bicomu nabídka psychosomatických sad, tak jsem zajásala. Uviděla jsem díky nim možnost úlevy pro další lidi. Jenže, v psychosomatických sadách mám 360 ampulí obsahující frekvence strachů, emocí, konfliktů, blokujících přesvědčení …  tak jsem je testovala pouze, když jsem s lidmi řešila hlavně psychiku.

Díky přednášce o 5ti primárních zraněních jsem si vyndala ampule, kde mám nahrané jejich frekvence, přidala pár dalších, například emoční toxiny, vztek na sebe, strach, nebo vztek na rodiče a tvořivou božskou sílu, nepodporující přesvědčení… a testuji je při sezeních, kdy mi vyjde ampulka "emocionální příčiny" . Díky tomuto kroku vidím další zásadní skok v účinku mých ladění. 

Nicméně celou tu dobu jsem otevřená dalším možnostem jak práci s emocema a pochopení jejich vlivu uchopit.  

Informace o prvotních zraněních jsem nejprve čerpala z krátké přednášky Katariny Runy v rámci online festivalu flow.  Následně mě přítelkyně navedla na zdroj, kterým jsou knihy Lise Bourbeau Uzdrav svá vnitřní zranění a Léčba pěti bolestí duše.

Pokud Vás zaujmou mé výpisky, doporučuji si tyto knihy opatřit, rozhodně v nich je celé téma mnohem podrobněji rozebráno. V knize Uzdrav svá vnitřní zranění je detailně popsaná typologie a ke konci píše trochu málo o samotném uzdravení, Kniha Léčba pěti bolestí duše je kniha navazující, která se okrajově dotýká celé typologie a hlavně se věnuje práci s egem a samotným postupem jak se svými maskami, které se v návaznosti na naše zranění aktivují pracovat. Autorka má ještě několik knížek, nicméně podle doporčení mé přítelkyně jsme si opatřila tyto dvě a přijde mi, že se krásně doplňují.

20210314_120122.jpg Primární emoční zranění ODMÍTNUTÍ, OPUŠTĚNÍ, PONÍŽENÍ, ZRADA, KŘIVDA 

Tato zranění se nás dotýkají, pokud jako duše potřebujeme prožít tyto zkušenosti. Rodíme se s plánem, podle kterého si přitáhneme okolnosti, které nás nutí se těmito tématy zabývat. V prvních 7 letech života se „probudí“ hned několik zranění. Načež se nám následně v různých formách projevují někdy i během velké části našeho života (než je zpracujeme). Některá zranění nám aktivují osoby stejného pohlaví, jiná opačného. A zároveň v průběhu života my aktivujeme tato znamení u různých lidí v našem okolí. Možná znáte ve svém okolí lidi, kterým se opakovaně, s různými lidmi stávají „nehody“ typu zrada, opuštění, nespravedlnost … Není nutné přesně vědět co  a kdy se v ranném dětství spustilo, kdo a čím to „způsobil“, stačí, když si jejich přítomnost připustíme. Dokud se nám tato zranění aktivují v našich životech, znamená to, že s nimi ještě nejsme vyrovnaní, a proto je pro nás nelehké cítit bezpodmínečnou lásku sami k sobě a být šťastní, naplnění, blažení v nejhlubším slova smyslu ( Jedná se zde o vnitřní stav o kterém víme jen my sami, nebo lidé kterým bezmezně důvěřujeme, pro venkovní svět můžeme být úspěšní a zdánlivě úplně v pohodě.) .

Možností, jak se se zraněními vypořádat je více. Jednou z nich je jejich soucitné přijetí (ze srdce) – transformace na mentální, emocionální a fyzické úrovni (tato většinou trvá nejdéle – pokud máme nějaké zranění výrazně dominantní, tak mu odpovídá i tvar naší postavy, včetně dispozic k určitým zdravotním nedostatkům - více o tomto v knihách a já třeba mám docela směsku zranění, ale přesně vím o pár lidech, kteří jsou "jasný").  Zároveň s tím je přínosné přijmout, smířit se s člověkem, nebo jeho konáním, které v nás aktivovalo nějaké zranění. Neznamená to, že bychom s daným činem, nebo člověkem, měli souhlasit, ale na úrovni srdce ho přijmout, smířit se s ním, nehodnotit, pozorovat, nebojovat s ním, ani proti němu.  Největší překážka při léčbě těchto zranění je ego, které je přesvědčené, že nás pomocí aktivace masek, které s jednotlivými zraněními souvisí, chrání před bolestí. Nasazení masky nám nedovolí danou bolest procítit, uvědomit si a následně přijmout až vyléčit. Prokouknutím této strategie, oceněním „služeb“ ega můžeme dosáhnout částečného smíření. 

Ego je spojené s naší mentální energií, je přesvědčené, že nám pomáhá. Pokud bezvýhradné přijetí, o kterém píši, bude ze srdce, jedná se duchovní akt, kterému Ego svým mentálním založením nerozumí, a tak tento proces nechá proběhnout a může dojít k léčení. Může pak dojít k přijetí a jakémusi energetickému prozáření našich bolestí. Toto je cesta k uvolnění se z Masek, do kterým jsme nevědomě vtahováni. (Podrobněji se o celém procesu léčení můžete dočíst v knize Léčba pěti bolestí duše od Luise Bourbeau) Z pohledu "procesu scelování", to vede i k tomu, že se mám vrátí léta zablokovaná energie, navíc přestaneme do svého života přitahovat lidi a situace, které nás zraňují, díky tomu můžeme být celistvější, spokojenější … (o procesu scelování jsem včetně knihy která o něm pojednává psala výše)

Zranění se aktivují okolnostmi:
- dotkne se nás postoj, nebo chování někoho jiného
- cítíme se provinile vůči jiné osobě, vnímáme, že jsme ji ranili, nebo ji můžeme ranit, nebo v ní probudíme bolest
- trpíme tím, jak se chováme sami k sobě

v práci obvykle nespravedlností a odmítnutím, v osobním životě opuštěním a zradou, ve vztahu k sobě
​ ponížením

Pro transformaci je potřeba vůle a odvahy. Mnozí z nás máme nevědomá přesvědčení, která nás vrací k prožívání nepohodlných zkušeností a dělání zdánlivě nerozumných věcí, ve kterých se často nejsme schopni přijmout. 

Následují stručné charakteristiky spojené s jednotlivýni zraněními. U lidí se většinou aktivuje několik z těchto zranění v různé míře, klidně i všechna. Nicméně Vám můžu říct, že když jsem knihu četla přesně jsem u některých lidí dokázala rozpoznat jejich dominantní zranění, jak podle přiřazované stavby těla, tak podle situací do kterých se dostávají a reakcí se kterými jsem se u nich setkala. U některých z nich mi to pomohlo k soucitu a přijetí jejich chování, které zase ve mě aktivovalo moje zranění. Pokud Vás mé výpisky zaujmou, tak vřele doporučuji knihu Uzdrav si svá vnirřní zranění od Lise Bourbeau. 
 

ODMÍTNUTÍ – Rejection    

Únikový typ (maska) bojí se paniky, kterou reaguje v případech krizových situací

Vzniká často do 1 roku života. (Často od rodiče stejného pohlaví, který nás má naučit milovat druhé, sebe sama a lásku dávat. Rodič druhého pohlaví nás má učit lásku přijímat a oddat se jí.)

Máme díky němu pocit, že nejsou naplněny naše základní potřeby – např. blízkosti, jídla (může za něj například už separace od rodičů při porodu, nechtěné dítě, nežádoucí pohlaví).

Kompenzační mechanizmy – good girl / boy (hodná holka, hodný chlapec) – chce být přijatá/ý, „neviditelnost“ aby se mu nedostávalo příliš pozornosti, únik do imaginárního světa (záliba v duchovních a intelektuálních sférách)

Fyzická stavba u dominantního projevu: tělo štíhlé, úzké, stažené do sebe, (jakoby ne úplně vtělené), i některá fyzická postižení, která jsou zřejmá a člověk je vzhledem k nim odmítán.

Ani nevnímají, že mají nějaké potřeby, nebo když vnímají, tak nechtějí obtěžovat. Jsou podmíněně milovaní a podmíněně milují.

Následky – přesvědčení ( i nevědomé) že nejsem dost dobrá/ý, mé potřeby nejsou důležité, nízké sebevědomí, nejasné hranice, nevěří, že je pro někoho důležitá/ý. Cítí se odmítnutí v právu na existenci, odmítnutý jako člověk. Nižší připoutanost k hmotným věcem, nepřinášejí mu radost, vnímá je jako nutné pro přežití a mnohdy nadbytečné. Panika (útěk), když mají pocit, že něco nemohou zvládnout.

Lék – přijetí sama sebe

Odmítnout: odehnat jej, nechtít jej po svém boku, v životě, vypudit, nepřipustit, nesnášet (nechci tě).


OPUŠTĚNÍ – Abandoment   
Závislostní typ (maska) - bojí se samoty -

Často vzniká mezi 1 a 3 rokem života, často rodičem opačného pohlaví (druhé dítě a přesměrování pozornosti, práce a dítě jde na hlídání, smrt). Nejsou-li naplněny naše potřeby emoční (citové). Zkoušíme, kdo jsem, jaký jsem, co chci a potřebuji, aby bylo přijaté, co projevuji.

Kompenzační mechanizmus – závislost na vztazích, podvědomé uzavírání se před tím, po čem touží, aby nebyl opouštěn (až se někdy snaží vypadat jako absolutně nezávislý)

Tito lidé už vnímají své potřeby. Mají extrémní potřebu pozornosti. Často jdou do role oběti (nicméně oběť si i ráda hraje na spasitele), vyvolávají dramata a očekávají, že se o ně bude okolí starat. Cítí-li se odmítnutý vnímá to, že není dost důležitý. Prožívají smutek, strach ze samoty – opuštění, aby ho necítili vyhledávají společnost druhých. Bývá u nich i pocit, že lásky a pozornosti není dost. Když něco dělají pro druhé, chtějí být pochváleni, odměněni (třeba city). Neradi se do práce pouští sami (až mohou působit jako lenoši). Konec něčeho příjemného vnímá jako opuštění. Sklon naléhat na druhé. Strach z autorit, ze zvýšeného hlasu, přísnosti. Je na ostatní milý a čeká že budou i oni na něj (pozornost přináší i role hvězdy, funkce). Dokáže se do druhých vcítit i až nezdravě ztotožnit s jejich problémy.

Lék – poskytnout sám sobě oporu, podporu

Opustit: vzdálit se od něj kvůli někomu, něčemu jinému, ponechat ho jeho osudu, ztratit chuť se o něj starat (nemohu s tebou být).
 

PONÍŽENÍ – Humiliation  

Masochistický typ strach svoboda (bojí se jí že by pak začal dělat věci za které by se později styděl)

Maska nacházející uspokojení v utrpení. Využívá se zde studu, jako prostředku k manipulaci. (Jedno, který rodič, pokud se za dítě styděl (ušmudlání, pomalejší vývoj ... ) a srovnával ho, pak se třeba dítě stydělo před vlastními rodiči. Také když omezoval jeho svobodu.) Člověk má pak neustále pocit, že nad ním je autorita, která se sále kouká a on čeká trest.

Kompenzace – nechce udělat ostudu, role soudce pro sebe i pro ostatní (někdy i když to neřeknou nahlas vnitřně rozhodují o vině a trestu). Dělání a vlastnění mu může kompenzovat zranění.  Často i nadváha, jelikož se odměňují jídlem. Starají se o druhé, pomáhají (dokonce se mohou cítit i zneužívaní, neuznaní) a přitom dokáží zapomínat na sebe. Pokud se starají přespříliš, mohou ostatním ukazovat, že by to bez nich nezvládli a tím je ponižovat. Dokáží být dobří v roli mediátorů.

Tito lidé často používají autocenzuru, hodně se kontrolují, dokáží být výkonní. Nepřijímají se, trpí pocitem, že nejsou dost dobří. Mají veliký pocit zodpovědnosti i za věci za které by nemuseli. Jsou motivovaní strachem, a to používají i na ostatní. Často si berou věci příliš osobně a nesnesou kritiku, vnímají ji jako ponížení. Mají tendenci obviňovat sebe i ostatní. Neradi dělají věci rychle. Těžko vyjadřují své potřeby, a to co cítí, aby se za to nemuseli stydět, aby se jim nevysmáli. Je pro ně náročnější dovolit si radost a prožívat potěšení.

Lék - uvědomit si svou svobodu, že nemusí nikomu skládat účty a důležitost, aby ji nemusel dokazovat ostatním
 

ZRADA – Betrayed 

Ovládající typ (maska) strach odloučení, oddělení, zřeknutí se 

Vzniká mezi 2 a 4 rokem, často s rodičem opačného pohlaví. Většinou navazuje na zranění opuštění.

Vnímají své potřeby. Snaží se být dokonalí. Jsou perfekcionisté, schopní, pracovití (dráždí je nečinnost, lenost). Sebeovládání jim není cizí (sám sebe a ostatní kontroluje, ale nad sebou autoritu a kontrolu nemá rád). Staví na odiv svou sílu. Záleží jim na tom, aby byli vnímáni jako spolehliví, zodpovědní, ti, co se dokáží postarat o své záležitosti. Jsou všestranně nadaní, bystří, rychlí a často netrpěliví. Když nejde vše podle jejich představ, často se dostanou do stresu, zmocní se jich hněv až agresivita (přitom se za agresivní nepovažují).  Rádi vítězí. Chtějí postavení, moc, poslední slovo. Mají od sebe (ale i od ostatních) vysoká očekávání. Často nedůvěřují ostatním, nesvěřují se, aby se to proti nim neobrátilo (ale cizí tajemství i vyzradí).

Skrývají své problémy, přitom jsou velmi citliví (dokáží lidem říkat co chtějí slyšet, ale ne vždy svým slovům dostojí). Nechtějí dát najevo svou slabost, zranitelnost, bezmoc. Snaží se maximálně ovládat sebe i okolí a situace, předvídat a kontrolovat. Zařídí se tak, aby se nedostávali do situací, ve kterých by ztratili kontrolu a někdo, něco by je mohlo zavazovat, ovládat je. Touží po splynutí, ale zároveň z něj mají paniku, a tak se oddělují (umí to navléknout i tak, že to vypadá že se oddělil ten druhý a jim nikdo nemohl vyčítat zradu). Mohou například nesmyslně trvat na dohodách i když už nejsou funkční. Věčným spěchem, plánováním a očekáváními jim může unikat přítomnost.

Lék: přijmout svoji sílu (nepotřebovat nikomu nic dokazovat), pracovat na své trpělivosti a toleranci

Zrada: přestat být někomu, nebo něčemu věrný, opustit, nebo vyzradit někoho. Opak zrady věrnost: dostát svým závazkům, být loajální a oddaný.
 

KŘIVDA (nespravedlnost) – Wronged  

Nepoddajný typ (maska přísnosti) strach chladnost
 
Vzniká mezi 4 a 6 rokem a kořen je že se necítí ohodnocen dle své skutečné hodnoty, často od rodiče stejného pohlaví, pokud se projevuje např.: chladně, netolerantně, panovačně, příliš přísně. Často navazuje na poranění z odmítnutí (kdy se po odmítnutí snažilo být dokonalé, aby bylo přijaté, časem vidí že se nic nelepší tak to přijme jako křivdu).

Bývají výkonní, samostatní, akční, chtějí mít vše správné, dokonalé (včetně sebe a své postavy). Nemají rádi znevažování a pochybnosti, které o nich o nich někdo má, berou to jako křivdu. Jako nespravedlivost mohou vnímat i nedostatek pozornosti, uznání i to, když mají méně než druzí, ale i když mají více (a mají pocit, že si to nezasloužili, mohou pak sami sebe sabotovat). Není pro ně lehké něco přijímat, mají pocit, že se musí spravedlivě vyrovnat, nebo si to zasloužit.  Chtějí mít pocit, že jsou hodni toho, co se jim dostává. Málo kdy si dovolí zahálku, obzvláště když vedle něj někdo jiný pracuje (přijde jim to nespravedlivé). Mají rádi, když si někdo všimne, co všechno udělali, aby je ocenil a oni měli potvrzeno, že si zaslouží odměnu. Chce si vše zasloužit. Díky svému zranění si do života přitahují situace, které jsou podle nich nespravedlivé.

Kompenzace – odstřižení se od svých citů (s nadějí že nebude trpět). Bude říkat, že se má dobře i když ho něco trápí, nenajde si čas procítit situaci.  Snaží se být nezávislí, nezranitelní. Nepožádají i pomoc, aby si to dokonale udělali sami, až se mohou „přetáhnout“. Jsou velice citliví a zároveň se těchto citů bojí.

Jsou přísnými kritiky, rozsuzují a srovnávají. Dokáží směrem k sobě prožívat vztek. Mají sklon kontrolovat sebe, s lehkostí sami sebe zaúkolovávají, vytvářejí si povinnosti. Sami toho po sobě hodně chtějí, až to pak po nich chtějí i ostatní. Což může vést ke stresu. Umí se ovládat (třeba i při dietě) a těžko chápou, že to někdo jiný neumí. Hůře si hlídají své hranice, jelikož si neudělají čas si na vnímat, jak se v dané situaci cítí. Chtějí spravedlnost a správnost za každou cenu (často napravuje, opravuje, dodává poslední slovo, aby bylo uvedeno na pravou míru…). Aby byli spravedliví, tak dávají lidem další šance.

Křivda: něco co postrádá spravedlnost. Opak spravedlnost: ocenění, uznání a respektování práv a zásluh každého.

Některé charakteristiky se objevují současně u několika typů, nicméně motivy, které se za tímto jednáním skrývají jsou jiné. To a mnoho dalších informací je v knihách.
 

20210314_120155.jpg

Léčba pěti bolestí duše je navazující kniha, která prakticky pojednívá o tom jak být bdělí, uvědomovat si chvíle, kdy se nám spouští ochranné mechanizmy navazující na zranění a my si nasazujeme své masky, jak spolupracovat se svým Egem při vyrovnávání se a přijetí strachu z bolesti, které tato zranění mohou spouštět .... 

 

 

 

 

 

 

Doplňkové poznámky z knihy

--------------------------------

Masky nasazujeme, když se chceme chránit, když se něco dotýká našich zranění.

U těchto i jiných emočních zranění pomáhá energie pochopení, přijetí sebe i ostatních, odpouštění, práce s vnitřním dítětem …

Která základní emoční zranění se Vás dotýkají můžete vypozorovat skrze zrcadlení ve vztazích. (případně i biorezonančním testováním) Není neobvyklé, že v různé míře se nás dotýká hned několik z primárních zranění a jsou v průběhu života aktivována.

----------

Síla vůle a sebeovládání. Sebeovládání: člověk si něco uloží, a třeba to ani neodpovídá jeho potřebám. Skrývá se za tím strach. Silná vůle vychází z toho, že člověk ví, co chce a je rozhodnut toho dosáhnout. Uspořádá si své plány, aby se dostal k svému cíli, přitom ctí své potřeby a meze. Když to nevychází je dost flexibilní, aby přehodnotil své plány a dosáhl toho co chce.