Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Posvátné smlouvy

Vím, že mnozí lidé, se kterými jsem v kontaktu jsou staré, moudré duše a každý se svým způsobem dostáváme sami k sobě. Něco nám přijde přes naše napojení, něco nás osloví skrze jiné bytosti. Pro mě bylo a je hodnotné uvědomění si existence Posvátných smluv a i to, že mám moc se k nim postavit a vyrovnat je. Jelikož o tomto pomocníkovi v poslední době několikrát týdně mluvím při Bicomování, rozhodla jsem se přepsat své poznámky k tomuto tématu a dát je sem k dispozici.  

Když jsem se nově otevřela možnosti seznamování, začala jsem se více setkávat se situacemi, které vycházely ze vztahů a „narušovaly“ můj vnitřní klid. Necítila jsem se v tom pohodlně, hledala jsem odpovědi, smysl a vzpomněla jsem si na CD nahrávky od Caroline Myss, které jsem si před mnoha lety přivezla z USA. Jedná se o komplet nazvaný „Posvátné smlouvy“, hlavním tématem je práce s Archetypy, jak nás ovlivňují v našich životech, nicméně součástí tohoto díla je vysvětlení principu posvátných smluv a možný přístup k jejich „uzavření“. Vím, že mnozí z Vás jste na své duchovní cestě schopní pracovat s různými nástroji a vnímám, že někdy může stačit i „pouhé“ uvědomění si tématu, abyste se mohli pohnout z místa. Následující text jsou mé výpisky z nahrávek, které si opakovaně pročítám vždy, když se potkám s nějakou „posvátnou smlouvou“ k řešení.

Posvátné smlouvy jsou dohody, které jsme si, jako duše domluvily s jinými lidmi ještě před naším narozením. Skrze tyto dohody se navzájem hluboce „dotýkáme“. S lidmi, se kterými takové dohody máme existuje jakési silné energetické spojení, které nemůžeme přehlédnout. Autorka tomu říká animation – což je v překladu nadšení, živost. Prostě, kde se tato „animation“ nachází, tak na takové lidi nezapomeneme celý život i kdyby vaše setkání bylo jen krátkodobé. To, co s nimi prožijeme se nás dotkne, ovlivní nás, posune nás. Uvědomění si existence posvátných smluv nám umožňuje vidět  symbolicky, z nadhledu a pochopit některé situace ve kterých se můžeme cítit uvězněni. Také nám to dává nástroj tyto situace přijmout a dohody naplnit, uzavřít, vyvázat z nich svou energii

Představit si to můžete tak, že jsme se s některými dušemi domluvili (a po narození na to zapomněli) že si k sobě vezmou část naší duše. Jako by ji měli u sebe v batůžku k opatrování a když se potkáme, vnímáme to silné energetické spojení, rezonuje s námi, přitahuje nás (pokud to jsou světelné smlouvy, pokud to jsou stínové smlouvy tak nás to třeba drásá). V podstatě po nich něco chceme, a ani si nemusíme uvědomovat co to je. Jakýmsi způsobem nás ovládají (mnohdy nevědomky), mají nad námi moc. Pokud tato přitažlivost funguje vyrovnaně, tak si to můžeme náramně užívat, něčím se doplňujeme, nicméně, když se některá strana začne vymezovat, máme pocit, že něco ztrácíme a můžeme se začít chovat tak, že se nepoznáváme. Každý kontrakt je „napsaný“ na nějakou konkrétní „práci“ pokud chceme, aby měl větší působnost můžeme narazit. (Například dva lidé opačného pohlaví se spolu v práci mohou úžasně doplňovat a dokázat dohromady neuvěřitelné věci, v momentě, kdy by z toho jiskření chtěli mít partnerský vztah, tak už to nemusí fungovat a nejspíš jen jeden bude po tom druhém chtít něco, co mu ten druhý ani dát nemůže.).

Pokud s někým máme otevřenou posvátnou smlouvu, jako by ten člověk dokázal „zaplnit nějaké naše vnitřní díry“. A on to tak vskutku dělá, jelikož má u sebe nějakou naši část. Zároveň jako by měl nějaké „páky“ kterými nás může ovládat. Dokud je nám v tom vztahu dobře, tak většinou nemáme potřebu to nějakým způsobem řešit, nicméně když se dostaneme do situace, že nás to příliš vyvádí z rovnováhy, je vhodné si uvědomit že sami máme právo rozhodovat o tom komu nad sebou dáme moc a že máme možnost si svou sílu vzít zpátky. Pokud se na celou situaci podíváme z nadhledu, symbolicky, může se nám podařit se z toho jednodušeji vyvázat. S každým ukončením nějaké posvátné smlouvy se stáváme celistvějšími, jelikož se k nám vracejí jednotlivé fragmenty nás samých.

Stínové posvátné smlouvy jsou samostatnou kapitolou. Stínové smlouvy nás spojují s našimi nevědomými částmi, které nazýváme stíny. Jsou to lidé a zkušenosti, které bychom na vědomé úrovni raději ani nepotkali. Nicméně tyto zkušenosti nám dávají příležitost stát se mnohem silnějšími, než jsme byli. Tyto smlouvy jsou často bojem, který pokračuje do té chvíle, kdy si jedna strana řekne: “ Už skrze tebe nechci přicházet o energii, a beru si svou sílu zpátky.“  (Tento „akt“ vyrovnání můžete udělat i virtuálně, nemusíte se s tím člověkem potkat osobně.)

Jak poznáme, že je smlouva dokončená?
Už se navzájem nemůžeme „ovládat“, kontrolovat, ztratili jsme nad sebou moc. Došlo k vyrovnání.

Když si jen jedna strana vezme zpátky svoji sílu, může to znamenat, že kontrakt je z druhé strany stále ještě otevřen. Důležité je si uvědomit (a platí to z obou stran): „ Já si můžu vzít svou sílu zpátky. Můj život je můj a já si ho řídím. Můžu ukončit boj o moc, který je mezi námi. Můžu si od tebe vzít část své duše, která je u Tebe v batůžku. Protože jsem si ji zasloužil/a, naučila/l jsem se lekci, která tam pro mě byla. Pochopil/a jsem, že to, co po tobě chci si můžu dát sám/a. Přesto stále můžu být tím člověkem u kterého se tobě nedaří vzít si svou sílu zpátky. Stále ti mohu posloužit v této roli. Dokonce více než si myslíš, jelikož tím, že na tebe nereaguji se musíš víc dívat do sebe.“ (Tento postup můžete použít i směrem k nějaké skupině, nebo organizaci u které vnímáte, že je „zaseklá“ nějaká část Vás samých. Z jednoho šamanského putování vím, že své fragmenty můžeme sbírat i na různých místech na světě.)

 Když je kontrakt uzavřený oboustranně, tak to oba cítíte, oba jste si navzájem „posloužili“ v posílení sebe samých. Nastala rovnováha a ani jeden se necítíte tím druhým ohrožený, jste schopni se podporovat, je tam pocit rovnocennosti, ne závislosti. Někdy je možné spolu dále zůstávat ve spojení, někdy se ti lidé už nikdy nepotkají. Některé kontrakty nedávají smysl ani nám, ani našemu okolí. Někdy se „držíme“ některých vztahů a netušíme proč, většinou je to tím, že ještě nedošlo k energetickému vyrovnání.
Pokud dojde k vyrovnání, může (ale nemusí) nastat další fáze smlouvy, kdy jste si oba rovni, můžete se podporovat, ale není to, protože to potřebujete, je to na úrovni svobody, respektu, lásky, vzájemnosti, čistoty.  

  1. S kým ještě máte otevřenou posvátnou smlouvu. Vyhovuje Vám to v tomto stavu, nebo s tím chcete něco dělat.
  2. Když navnímáte, ucítíte, reagujete na nějakou „animation“, tak to má nějaký smysl pro vaši duši. Nemusí to nic říkat ani Vaší hlavě, ani srdci ale pro vaši duši to je důležité.    

Toto je konec výpisků. Věřím, že mnohým lidem stačí přečíst si tento text a může dojít k objevným uvědoměním. Pokud vás toto téma zajímá více, najděte si knížku Posvátné smlouvy, která je u nás přeložena, nicméně není to úplně jednoduché čtení a většina knihy se zabývá archetypy.

Osobně s posvátnými smlouvami pracuji prostřednictvím vizualizace. Představím si sebe a proti mně člověka u kterého vnímám, že je „zaseklý“ nějaký můj fragment. Pozdravím jí/ho, otevřu se energetické komunikaci s ní/m. Nejprve jí/mu nabídnu, aby si vzal své části, jestli je ještě má u mě a následně jí/ho požádám, aby mi vrátila/l části mé duše, které ještě má u sebe v batůžku. Vnímám, co se ve mně odehrává. Většinou poděkuji za to, co mezi námi proběhlo, pokud šlo o nějakou stínovou smlouvu a nejsem schopná poděkování, tak „alespoň“ přijmu, že to byla stínová smlouva, jsem v pokoře a nebouřím se proti tomu, že úplně nerozumím, jaký to mělo smysl. A rozloučím se. Někdy mi tato vizualizace stačí jednou, u některých lidí jsem ji dělala opakovaně.

Také jsem si ve svém „systému“ nastavila, otevřenost ve smyslu, že když si někdo bude chtít vzít svoje fragmenty zpátky, že mu je svobodně propustím.

 

Poslední dobou jdu ještě dál, začala jsem „dělat“ něco, čemu interně říkám „integrace kvalit“, pokud s někým „řeším“ otevřenou posvátnou smlouvu, nebo vztahové záležitosti, ptám se sebe „Co po tom člověku chci?“, „Co je to, co mi chybí?“ a když mi přijde odpověď „provedu“ virtuální integraci dané kvality. Integrace kvalit vykrystalizovala z mé životní zkušenosti, přinesl ji osobní prožitek a určitě je ovlivněna i mou terapeutickou praxí a mnoha knihami, semináři a přátelskými setkáními. Tady je o tom samostatný příspěvek https://www.revitalizacni-centrum.cz/clanky/blog/integrace-kvalit.html