Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

základní leták o čakrách

16. 11. 2020

Čakry jsou energetická centra, jejichž energii lze měřit, pokud nejsou v rovnováze, dají se pomocí energetického působení harmonizovat. 

Před několika lety jsem harmonizaci čaker a práci s emocionální zátěží, díky psychosomatickým frekvenčním sadám, přidala do biorezonančního působení. Jelikož o čakrách mnoho lidí, kteří ke mě chodí příliš nevěděli, zpracovala jsem základní přehled o sedmi základních čakrách. (byl/je tu na webu ve formě letáčku ke stažení - tam je i s obrázky, nyní ho sem dávám i v textu, později doplním obrázky)

 

Čakry jsou energetická centra, která energii přijímají, přerozdělují v těle i vydávají do okolí. Čakry ovlivňují jak naše fyzické tělo, tak náš emoční stav. Dodávají energii orgánům, žlázám i nervovým pletencům, které s nimi souvisí. S každou čakrou také souvisí určité životní úkoly, které nás potkávají. Vývoj a čistota čaker ovlivňují jaké frekvence člověk přijímá a vysílá. 

cakry-muz-a-zena.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

U jednotlivých čaker mohou například vlivem stresu, nebo nezpracovanými emočními prožitky vznikat energetické blokády, které ovlivňují výše zmiňovanou čistotu čaker. Tyto bloky se dají frekvenčně ovlivňovat tak, že se čakry vystaví vibracím, na kterých harmonicky, přirozeně a bez blokád kmitají. Tím do čaker přichází „čistší“ energie s vyššími frekvencemi, než jsou v těle, čakry se rozkmitají na harmoničtějších frekvencích a blokády se mohou uvolnit. Následně se do těla mohou dostat nové životní energie. Nově proudící energie proniká i do tak zvaného éterického vibračního pole, a to ji předává i fyzickému tělu. Při procesu očišťování se z blokád uvolňuje zadržovaná energie, což někdy může způsobit, že se nám na přechodnou dobu do vědomí dostanou podněty, které bloky způsobily. Člověk může cítit neklid, podráždění, únavu a v některých případech i fyzickou bolest. Jakmile se blokády odstraní, dojde k uvolnění a novému přílivu energie.  

Co se týká vývoje jednotlivých čaker, ten je dán osobním rozvojem jednotlivce v tomto i minulých životech a nelze jej ovlivňovat působením pomocí biorezonance.

Čakry jsou tedy přijímačem vibrací, které odpovídají našemu momentálnímu naladění. Přijímají je například. A zároveň jsou vysílači, kterými vyzařujeme do okolí. Můžeme jimi vyzařovat vědomá i nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi, situace i hmotu, jak pozitivně, tak negativně. Jistě si sami uvědomíte, jak se v přítomnosti některých lidí cítíte povzneseně, v pohodě, nebo vyčerpaně, rozrušeně. Jak vám je na některých místech krásně a jinde nic moc. Něco je s Vámi ve frekvenčním souladu a něco ne. To vše na určité úrovni vnímáte, i když si to třeba nedokážete rozumově vysvětlit.

V různých fázích života můžeme najít různé kombinace otevřenosti, zablokování, nebo jednostranného fungování jedné, nebo několika ze sedmi nejčastěji uváděných čaker. Pokud je v nerovnováze více čaker, dá se díky biorezonanci vytestovat, která je v daném období „prioritní“ a tou harmonizaci začít. Někdy se stane, že díky harmonizaci prioritně rozladěné čakry se sladí i ty ostatní. A pokud je nesoulad příliš veliký, tak se pokračuje na dalších sezeních. Naším cílem je, aby jednotlivé čakry vibrovaly v souladu.

Čakry jsou známé ze starodávných indických kultur, považují se za součást tak zvaného Energetického systému člověka. Je to energetický systém, který neodhalí pitva, proto jsou některými materialisticky orientovanými lidmi popírány. Nicméně jsou jedinci a v současné době i technologie, které dokáží vnímat aury, čakry i jiné složky energetického pole.

Pokud s lidmi v rámci biorezonance aktivizuji, harmonizuji a pročišťuji čakrové blokády, doporučuji, aby si i následně vědomě praktikovali „Postoj bezpodmínečného přijímání“, který vede k uvolnění. Dokud jakoukoliv svou část vědomě, nebo nevědomě odmítáme, pokud se posuzujeme, odsuzujeme, vytváříme napětí. Napětí vede ke stažení a následně k vytvoření blokády. Uvolnění, přijetí, nesouzení jsou mocnými nástroji.

Většinou se bavíme o tématech, která s právě harmonizovanou čakrou souvisí. Tím umožníme lépe vnímat prostor, který se pročistil. Lidé jsou díky zvědomění schopni si lépe uvědomit které překážky se uvolili. Mohou pak následovat své vnitřní vedení a udělat, nebo vyjádřit to, co jim říká vnitřní hlas.

7-caker-a-organy--2-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link na obrázek s modrým pozadím ve větší velikosti:  7 čaker a orgány
(Poznámka různé zdroje se liší v zařazení některých orgánů, například sleziny, ledviny, epifýzy. Někdy je přiřazují k více sousedním čakrám. Nicméně toto mé pojednání je orientační a podstatné je, že energetická centra, zvaná čakry existují a že jejich ovlivněním můžeme přispívat k vylepšení naší kondice.) 

1 Kořenová čakra – pra-důvěra
2 Sakrální, křížová č. – sexualita
3 Solar plexus - moudrost, síla
4 Srdeční čakra – láska, léčení
5 Krční čakra – komunikace
6. Čakra 3.oko – vědomí
7 Korunní čakra – spiritualita

Pozn.: Testování a harmonizace čaker patří k nástrojům sebepoznání, nejsou náhradou lékařské péče ani diagnostiky.
 

Podrobnější a přitom stále „jen“ základní informace k jednotlivým čakrám.

1. čakra – kořenová Související žláza a její úkol: Nadledvinky – zdravé zvládání stresu, dostatek energie

Témata: pocit bezpečí a jistoty, ovlivňuje chuť k životu, stabilitu, zdravé sebevědomí, spojení se Zemí a s přírodou, materiální zabezpečení, vitalita, přirozené střídání klidu a aktivity

Možné afirmace: Otevírám se s důvěrou životu zde na Zemi. Vše, čeho se mi dostává přijímám s vděčností.

Možné emoční zdroje, nebo projevy nerovnováhy: pocit nedostatečného bezpečí (obavy o své vlastní blaho), pocit nedostatečného zajištění, sebelítost, pochyby o sobě, strachy, deprese, pocity beznaděje, neklid, odkládání rozhodnutí. Nerovnováhu vyvolává i pokud se člověku nelíbí, jak vypadá, nebo nemá rád určitou část svého těla.

Pokud je kořenová čakra v rovnováze má člověk chuť do života, důvěru ve zvládání životních zkušeností, vnímá své vlastní potřeby, vnímá pocit bezpečí, má dostatek energie a je vitální.


2. čakra – sakrální  Související žláza a její úkol: pohlavní orgány – tvořivé rozmnožování

Témata: sebeúcta (self respect), sebevědomí, centrum emocí, sexuální energie a tvořivých sil, ovlivňuje mezilidské vztahy – obzvláště s opačným pohlavím

Možné afirmace: Ctím, cítím a projevuji své pocity. Tvořím a v tomto procesu prožívám radost. Je v pořádku cítit živost, otevřenost a přirozenost vůči druhému pohlaví.

Možné emoční zdroje, nebo projevy nerovnováhy: uzavřenost do sebe, nebo touha uzavřít se, závislost na někom, nízkým libidem, problémy s komunikací (obzvláště s opačným pohlavím), odmítáním potěšení (nejen sexuálního), nebo mučednickým chováním (stavění se do role oběti), přehnaný pocit že jsme někomu něco povinováni

Pokud je sakrální čakra v rovnováze cítíme se svobodní, důvěřujeme svým schopnostem, máme sebeúctu, bez problémů se rozhodujeme.
 

3. čakra – solar pexus Související žláza a její úkol: slinivka (pankreas) zpracování a trávení potravy

Témata: sebehodnota (self worth), sebevědomí, síla, světlo, vůle k výkonu, zdravý vztah ke světským věcem a lidem, schopnost zdravě vnímat a smysluplně integrovat do života své pocity, přání a životní zkušenosti (jak ty kladné, tak ty záporné)

Možné afirmace: Jsem plný/á světla a síly. Vnímám svou hodnotu a respektuji ostatní. Jednám ze svého středu.

Možné emoční zdroje, nebo projevy nerovnováhy: nízké sebevědomí, nízká sebeúcta, obavy o TO, co si o nás myslí druzí. Dále strachy. Strach z budoucnosti, nedostatek odvahy. Následkem toho může být člověk vznětlivý, plný negativity a zoufalý.

Pokud je čakra solar plexu v rovnováze dodává nám optimizmus, zdravé sebevědomí. Jsme ve své síle, cítíme se veselí, šťastní a nadšení.

4. čakrasrdeční   Související žláza a její úkol: brzlík – reguluje růst a řídí mízní systém v těle, imunita

Témata: zdravá sebeláska, láska k sobě je předpokladem pro lásku k druhým, soucit, odpouštění, přijetí, harmonie, rovnováha

Možné afirmace: Otevírám se síle citu a lásky. Harmonické vibrace srdce dokáží transformovat můj svět, sjednocovat, smiřovat a uzdravovat. Přijímám sebe i ostatní.

Možné emoční zdroje, nebo projevy nerovnováhy: podmíněná láska, nedůvěra vůči okolí, pocit nedostatečného přijetí, nezájem, zahořklost, pocity ublížení, křivdy, nedostatek štědrosti, žárlivost, lhostejnost, destruktivní myšlenky o sobě, nebo někom jiném.

Pokud je srdeční čakra v rovnováze jsme bezpodmíneční ve vztahu k sobě i druhým, důvěřujeme ostatním, přijímáme je a jsme štědří.
 

5. čakra - krční              Související žláza a její úkol: štítní žláza – regulace látkové výměny

Témata: sebevyjádření, komunikace, rezonance s bytím

Možné afirmace: Jsem schopný/á bez obav, přímo a jasně vyjadřovat své pocity, emoce (kladné i záporné), potřeby, touhy, myšlenky a vnitřní poznatky. Vyjadřuji se tvořivě a umím i naslouchat s porozuměním. Umím říci i ne. Dokáži si přiznat jak svoji sílu, tak svoji slabost.

Možné emoční zdroje, nebo projevy nerovnováhy: neschopnost vyjádřit své myšlenky/sebe sama, neupřímnost k sobě i druhým, pocit že nejste slyšet, strach mluvit o věcech, které jsou pro Vás důležité, slabá vůle a lhaní, nemůžete něco „spolknout“, máte obavy „být slyšet“, chcete něco říct, ale nejste si jistí, Někomu nemůžete Něco říct a necháváte si to pro sebe …

Pokud je krční čakra v rovnováze můžeme být věrní sami sobě, máme schopnost komunikovat a vyjadřovat se, jsme schopni být upřímní a máme silnou vůli.

6. čakra - třetí oko Související žláza a její úkol: epifýza – řízení rytmu den/noc, regenerační procesy v době spánku 

Témata: poznání bytí, sídlo vyšších duchovních sil, intelektuální schopnosti rozlišovat, paměti, vůle a intuice.

Zajímavé upřesnění: Sídlo uvědomovacích procesů a představivosti, díky nimž můžeme vytvářet nové reality a staré rušit. Často vytváříme nevědomě, automatciky, na základě našich zafixovaných emočních reakcí, podle podvědomého naprogramování (které máme mnohdy z dětství, následkem našich i cizích soudů a předsudků). Tak často náš duch není mistrem, ale sluhou emocemi nabytých myšlenek. Vývojem našeho vědomí a postupným otvíráním naší 6. čakry se můžeme stát vědomými tvůrci naší reality. Nejlépe, pokud tvoříme v souladu 6. a 4. čakry, v tomto případě jsou naše schopnosti používány s citem, díky čemuž mohou sloužit pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Možné afirmace: Jsem moudrý/á. Uvědomuji si, že každá životní situace má svůj význam, i když mu v této chvíli nemusím rozumět. Využívám své schopnosti a talenty pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Možné emoční zdroje, nebo projevy nerovnováhy: nedůvěra ve svůj vnitřní hlas, rozptýlenost, dezorientace, nejasné směřování, bezohlednost, zmatenost, ztráta pojmu o realitě, nadměrné přetěžování.

Pokud je čakra Třetího oka v rovnováze vládne člověk bystrým rozumem a duševními schopnostmi, díky tomu svobodně realizuje svá přání a cíle. Důvěřuje sobě i své intuici. Přijímá vhledy. Umí se soustředit. Dokáže vizualizovat. V realitě projevuje své schopnosti. Vidí věci v širším kontextu.

7. čakra - korunní, nebo čakra temene hlavy         Související žláza a její úkol: hypofýza – řídí činnost ostatních žláz

Témata: spirituální moudrost, naše spojení s univerzem, vnímání jednoty, bytí teď a tady, hlubší poznání

Možné afirmace: Přijímám sebe samého/samu i svou realitu. Jsem součástí něčeho většího. Spojuji se s univerzem, přijímám energii, která mi z něj proudí, děkuji za ní a za vedení kterého se mi dostává.

Možné emoční zdroje, nebo projevy nerovnováhy: zklamání ze života, nerealizovaná skutečnost (silná touha dosáhnout nějakého výsledku, která zůstává neuspokojena), ztráta cílů, vnitřní prázdnota, neschopnost najít smysl v životě, krize osobnosti, nezdravý pocit nadřazenosti, sobeckost, ztráta kontaktu s realitou, zmatenost, deprese, odtažitost - částečný, nebo úplný nezájem o ostatní, pocit nedostatečného přijetí, příliš kritický přístup k životu založený pouze na faktech, odmítání duchovních skutečností.

Pokud je korunní čakra v rovnováze vnímáme vyrovnanost, žijeme s důvěrou, že jsme součástí vyššího celku, který nás v rámci Jednoty podporuje, přijímáme svoji realitu, zažíváme vnitřní klid a naplněnost.

Každá čakra má krom výše uvedených emočních témat a problémů, které můžeme ovlivňovat v rámci „práce na sobě“, i odpovídající témata na fyzickém těle. Pro harmonii v rámci fyzického těla poměrně často doporučuji úpravy v rámci životního stylu (pohyb, vyvážená strava, doplňky, dýchání, vyrovnání aktivních a klidových fází v životě, vyloučení škodlivin…).
 

Jelikož v průběhu Bicom ošetření pracujeme i s čakrami, navíc mám k dispozici přístroj Aureola https://www.akademiezmeny.cz/blog/aureola/225, který dokáže změřit aktuální stav biopole a čaker, tak jsem pro vnitřní potřeby mé poradny zpracovala tento text.

Bylo to na základě informací ze školení pro Bicom terapeuty, dále na základě studia knih Základní kniha o čakrách, Anatomie ducha a dalších. 

Jsou lidé, kteří čakry a biopole dokáží vnímat svými smysly, já se mezi ně neřadím.

 

Tento text si můžete stáhnout i v tomto letáku: skládačka Čakry jsou energetická centra.docx