Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

BBC bicom body check

20201023_145857.jpg

Obecné informace od výrobce říkají:

BBC - Bicom Body Check je neinvazivní analytický systém, který skenuje, analyzuje a zobrazuje energetický stav člověka. Poskytuje informace o energetických stavech orgánů, tkání a buněk, klasifikuje stupeň aktuálních zátěží a určuje jejich možné příčiny. 

Podle vybrané hloubky měření trvá získání takovéhoto scanu mezi 10 minutami a půl hodinou, následně je potřebný další - delší čas na vyhodnocení a využití zjištěných informací.

BBC například umožňuje

  • přesnější rozhodování o plánu harmonizací
  • prozkoumat do hloubky energetické blokády a úroveň zátěží 
  • vyhodnocení doporučených i nedoporučených (zátěžových) potravin, 
  • výběr podpůrných substancí včetně vyhodnocení jejich účinnosti (vitamíny a živiny, minerály, rostlinné substance, bachovy květy)

BBC neprovádí biorezonační terapii, a i korekci objevené nerovnováhy, nicméně umožnuje nahrát plusové (podpůrné frekvence), nebo minusové kapsle (frekvence zátěží), které se následně dají použít při bicom sezeních.
 

Dále dávám mé fotografie a krátké popisky co BBC vyhodnocuje

bbc-1-az-6.jpg

Na obrázcích je pomocí symbolů od 1 do 6 zobrazena tak zvaná míra vnitřního energetického chaosu (míra entropie). Energie může být blokována (stupeň 1) , může proudit normálně (stupeň 2 a 3), může být v mírném stresu (stupeň 4) a může být ve výraznějším chaosu (stuepň 5 a 6). 

 

Takto je to vyhodnocení energetického stavu následně zobrazeno u jednotlivých orgánůn nebo orgánových soustav. 

bbc-streva-u-me.jpg

 

 

 

 

 

 

doporucene-potraviny.jpg
V tabulkách jsou zobrazené jak různé zátěže, tak podporující látky. Osobně často využívám tabulky týkající se stravy (doporučené a dráždivé potraviny), bylin, bachových esencí a minerálů. Fotka v pravo je příklad tabulky s doporučenými potravinami.

 

Nejedná se o diagnostiku v běžném pojetí klasické medicíny. A jelikož nemám medicínské vzdělání, tak u sebe v poradně nestanovuji, ani nepotvrzuji žádné diagnózy. Pracuji na harmonizaci energetických tokú skrze uvolňování blokád, snížení stupně zanešení organizmu a doplnění energetických potřeb. 

BBC scan používám pouze jako součást biorezonančních harmonizací (nedělám jen smotné BBC měření).  Podle rozsahu BBC scanu se cena  biorezonančního sezení navyšuje (viz ceník). 


V téměř stejné době jako BBC jsem do poradny opatřila i přístroj na měření biopole a čaker Aureolu. Proto zde uvádím rozdíl mezi těmito dvěma přístroji.

2020-12-09-06-05-38-810.jpg

Aureola vyhodnotí aktuální stav aury, čaker, dokáže rozlišit do jaké míry je energetická nerovnováha ovlivněna fyzickým stavem člověka a na kolik psychikou, na základě reflexologie i okrajově vyhodnotí souvztažnosti s fyzickým tělem.

Výstupem měření na Aureole jsou schémata, grafy a tabulky.

Pro názornost zde použiji snímání ze dvou různých měření.

Na vrchní části obou ilustračních fotek, jsou obrázky 2 stojící postav a okolo nich modro-růžové plochy. Takto je vyhodnocený stav biopole. Čím je obrys symetričtější a kompaktnější, tím je energetický stav člověka lepší. Levý obrys odráží spojitost s psychikou, pravý obrys s fyzickým tělem.

Spodní obrázek u obou koláží, kde je silueta sedícího člověka barevné kuličky je aktuální stav čaker. U vrchníhoměření měření jsou rozházené mimo středovou osu a malé, to ukazuje velké oslabení biopole daného člověka v okamžiku měření a nerovnováhu v čakrách.  A u druhého měření, jsou kuličky znázorˇbující stav čaker v ose a přiměřeně veliké, což indikuje harmonii.  

Při měření na Aureole je nutná fyická přítomnost člověka. 

( Více o Aureole a BBC - najdete na mých stránkách věnovaných převážně výživě na odkazu ZDE)

2020-12-09-05-44-28-089.jpg

U obou přístrojů BBC a Aureola se jedná o energetické analyzéry, každý z nich má svůj rozsah měřených parametrů a ani jeden z nich sám o sobě nedělá terpeuticé harmonizace. I když z BBCsedají "nahrát" individualiované informační podpůrné prostředky (kapky, chip, globule...)

 

 


 


Závěrem

U BBC ani u Aureoly se nejedná o diagnostiku ve smyslu západní medicíny. Nelze pomocí nich ani stanovovat ani potvrzovat diagnózy. Vyhodnotí se energetické nerovnováhy a ty se následně pomocí biorezonance dají ladit s Bicomem.

Můj osobní názor je ten, že kdyby klasická medicína přijala tyto vysoce specializované energetické scany na milost, mohla by odhalit a poladit příčiny u mnoha pro ní nyní neuchopitelných problémů.