Jdi na obsah Jdi na menu
 


BBC bicom body check

20201023_145857.jpg

BBC Bicom body check - automatický scanner energetického stavu těla, mám v poradně od 15.října 2020. Rozhodla jsem se ho opatřit po 5ti letech práce s Bicomem, který skvěle doplňuje.

BBC
 měří energetické toky a zátěže v těle, zároveň dává  doporučení na harmonizace nerovnováh

Umožňuje přesněji si uvědomit stupeň energetického vychýlení od "normálu", u blokád v systému si nastavit pořadí priorit. Po vyhodnocení pomocí BBC následuje harmonizace s Bicomem. 

Základní výstupy z BBC jsou obrázky, grafy a doporučující tabulky.

bbc-1-az-6.jpg

Na obrázcích je pomocí symbolů od 1 do 6 zobrazena tak zvaná míra vnitřního energetického chaosu (míra entropie). Energie může být blokována (stupeň 1) , může proudit normálně (stupeň 2 a 3), může být v mírném stresu (stupeň 4) a může být ve výraznějším chaosu (stuepň 5 a 6). 

 

Takto je to vyhodnocení energetického stavu následně zobrazeno u jednotlivých orgánůn nebo orgánových soustav. 

bbc-streva-u-me.jpg

 

 

 

 

 

 

doporucene-potraviny.jpg
V tabulkách jsou zobrazené jak různé zátěže, tak podporující látky. Osobně často využívám tabulky týkající se stravy (doporučené a dráždivé potraviny), bylin, bachových esencí a minerálů. Fotka v pravo je příklad tabulky s doporučenými potravinami.

 

Nejedná se o diagnostiku v běžném pojetí klasické medicíny. A jelikož nemám medicínské vzdělání, tak u sebe v poradně nestanovuji, ani nepotvrzuji žádné diagnózy. Pracuji na harmonizaci energetických tokú skrze uvolňování blokád, snížení stupně zanešení organizmu a doplnění energetických potřeb. 

BBC scan používám pouze jako součást biorezonančních harmonizací (nedělám jen smotné BBC měření).  Podle rozsahu BBC scanu se cena  biorezonančního sezení navyšuje (viz ceník). 

 

Následují obecné informace od výrobce

BBC - Bicom Body Check je neinvazivní analytický systém, který skenuje, analyzuje a zobrazuje energetický stav člověka. Poskytuje informace o energetických stavech orgánů, tkání a buněk, klasifikuje stupeň aktuálních zátěží a určuje jejich možné příčiny. 

Podle vybrané hloubky měření trvá získání takovéhoto scanu  mezi 10 minutami a půl hodinou, následně je potřebný další - delší čas na vyhodnocení a využití zjištěných informací.

BBC například umožňuje

  • přesnější rozhodování o plánu harmonizací
  • prozkoumat do hloubky energetické blokády a úroveň zátěží 
  • vyhodnocení doporučených i nedoporučených (zátěžových) potravin, 
  • výběr podpůrných substancí včetně vyhodnocení jejich účinnosti (vitamíny a živiny, minerály, rostlinné substance, bachovy květy)

BBC neprovádí biorezonační terapii, a i korekci objevené nerovnováhy, nicméně umožnuje nahrát plusové (podpůrné frekvence), nebo minusové kapsle (frekvence zátěží), které se následně dají použít při bicom sezeních.


V téměř stejné době jsem do poradny opatřila i přístroj na měření biopole a čaker Aureolu. Proto zde uvádím rozdílmezi těmito dvěma přístroji.

2020-12-09-06-05-38-810.jpg

Aureola vyhodnotí aktuální stav aury, čaker, dokáže rozlišit do jaké míry je energetická nerovnováha ovlivněna fyzickým stavem člověka a na kolik psychikou, na základě reflexologie i okrajově vyhodnotí souvztažnosti s fyzickým tělem.

Výstupem měření na Aureole jsou schémata, grafy a tabulky. Na vrchní části obou ilustračních fotek, kde jsou 2 stojící postavy a okolo nich modro-růžové plochy je vyhodnocený stav biopole. Čím je obrys symetričtější akompaktnější, tím je energetický stav člověka lepší. Levý obrys odráží spojitost spsychikou, pravý obrys s fyzickým tělem. Spodní obrázek,kde je silueta sedícího člověka baevnékuličky je aktuální stav čaker - jsou li uprostřed v ose, přiměřeně veliké, tak jakona spodnímměření,tak jsou v harmonii.  

Při měření na Aureole je nutná fyická přítomnost člověka. 

( Více o Aureole a BBC - najdete na mých stránkách věnovaných převážně výživě na odkazu ZDE)

2020-12-09-05-44-28-089.jpgPorovnání BBC a Aureoly (rozdíly)

u obou přístrojů se jedná o energetické analyzéry, ani jeden sám o sobě nedělá terpeuticé harmonizace.
BBC je zaměřený na energetický stav fyzického těla, dokáže vyhledat zátěže, určit jejich závažnost a nabídnout možnosti podpory, které se dají následně aplikovat pomocí bicomu. BBC se za určitých podmínek dá používat i při "sezeních" na dálku.

 

 

 

Závěrem

U BBC ani u Aureoly se nejedná o diagnostiku ve smyslu západní medicíny. Nelze pomocí nich ani stanovovat ani potvrzovat diagnózy. Vyhodnotí se energetické nerovnováhy a ty se následně pomocí biorezonance dají ladit.

Můj osobní názor je ten, že kdyby klasická medicína přijala tyto vysoce specializované energetické scany na milost, mohla by odhalit a poladit příčiny u mnoha pro ní nyní neuchopitelných problémů.